Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN1.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 2: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN2.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 3: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN3.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 4: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN4.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 5: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN5.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 6: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN6.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 7: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN7.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 8: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN8.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 9: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN9.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 10: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN10.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 11: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN11.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 12: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN12.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 13: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN13.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 14: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN14.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 15: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN15.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 16: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN16.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 17: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN17.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 18: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN18.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 19: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN19.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 20: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN20.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 21: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN21.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 22: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN22.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 23: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN23.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 24: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN24.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 25: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN25.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 26: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN26.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 27: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN27.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 28: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN28.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 29: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN29.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 30: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN30.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 31: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN31.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 32: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN32.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 33: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN33.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 34: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN34.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 35: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN35.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 36: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN36.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 37: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN37.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 38: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN38.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 39: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN39.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 40: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN40.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 41: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN41.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 42: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN42.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 43: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN43.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 44: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN44.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 45: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN45.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 46: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN46.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 47: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN47.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 48: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN48.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 49: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN49.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

Slide 50: Eclipsi total de Sol, 29 març 2006, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN50.jpg

Tornar

Informació sobre l'esdeveniment

Imatges d'ambient

El temps

As Sallum (Egipte)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl