Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN1.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN2.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN3.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN4.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN5.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN6.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN7.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN8.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN9.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN10.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN11.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN12.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN13.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN14.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN15.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN16.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN17.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN18.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN19.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN20.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN21.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN22.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN23.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN24.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN25.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN26.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN27.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN28.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN29.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN30.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN31.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN32.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN33.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 34: Eclipsi anular de Sol, 3 octubre 2005, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatgeBCN34.jpg

TornarInformaciķ sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl