Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Retransmissió de l'Eclipsi Total de Sol, 29 març 2006

Tornar a Retransmissions eclipsi logo min.JPG Informació de l'eclipsi

Característiques

Barcelona
Eclipsi parcial
As Sallum (Egipte)
Eclipsi total
imatgeBCN.jpg imatgeEGP.jpg
Contacte I: 9:21:34 Contacte I: 9:20:10
Contacte II: 10:38:09
Màxim: 10:21:28 Màxim: 10:40:07
Contacte II: 11:23:31 Contacte III: 10:42:04
Contacte IV: 11:59:59
Mag.: 0.434 Mag.: 1.051
Enf.: 32.5% Enf.: 100.0%

Imatges en directe desde Líbia per l'expedició de la Univ Complutense de Madrid

Mapa

Mapa.jpg
NASA 2006 Eclipse Bulletin (F. Espenak & J. Anderson)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl