Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge1.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge2.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge3.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge4.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge5.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge6.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge7.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge8.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge9.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge10.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge11.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge12.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge13.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge14.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge15.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge16.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge17.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge18.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge19.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge20.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge21.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge22.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge23.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge24.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge25.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge26.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge27.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge28.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge29.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge30.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge31.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge32.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge33.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 34: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge34.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 35: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge35.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

Slide 36: Eclipsi parcial de Sol, 4 gener 2011, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge36.jpg

Tornar a retransmissionsPāgina principal sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl