Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina1.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 2: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina2.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 3: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina3.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 4: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina4.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 5: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina5.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 6: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina6.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 7: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina7.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 8: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina8.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 9: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina9.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 10: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina10.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 11: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina11.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 12: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina12.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 13: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina13.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 14: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina14.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 15: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina15.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 16: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina16.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 17: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina17.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 18: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina18.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 19: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina19.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 20: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina20.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 21: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina21.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 22: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina22.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 23: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina23.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 24: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina24.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 25: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina25.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 26: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina26.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 27: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina27.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 28: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina28.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 29: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina29.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 30: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina30.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 31: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina31.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 32: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina32.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 33: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina33.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 34: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina34.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 35: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina35.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 36: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina36.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 37: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina37.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 38: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina38.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

Slide 39: Eclipse total de Sol, 1 agosto 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

Í

A

imatgeXina39.jpg

Volver a retransmisionesInformación sobre el acontecimiento

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl