Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina1.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina2.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina3.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina4.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina5.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina6.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina7.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina8.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina9.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina10.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina11.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina12.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina13.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina14.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina15.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina16.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina17.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina18.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina19.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina20.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina21.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina22.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina23.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina24.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina25.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina26.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina27.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina28.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina29.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina30.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina31.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina32.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina33.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 34: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina34.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 35: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina35.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 36: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina36.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 37: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina37.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 38: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina38.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 39: Eclipsi total de Sol, 1 agost 2008, Yiwu (Xina)

G

A

L

E

R

I

A

imatgeXina39.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl