Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge1.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge2.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge3.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge4.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge5.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge6.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge7.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclipsi total de Lluna, 21 febrer 2008, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge8.jpg

Tornar a retransmissionsInformaciķ sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl