Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 1.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 2: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 2.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 3: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 3.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 4: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 4.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 5: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 5.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 6: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 6.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 7: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 7.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 8: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 8.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 9: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 9.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 10: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 10.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 11: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 11.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 12: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 12.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 13: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 13.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 14: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 14.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 15: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 15.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 16: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 16.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 17: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 17.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 18: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 18.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 19: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 19.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 20: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 20.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 21: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 21.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 22: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 22.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 23: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 23.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 24: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 24.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 25: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 25.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 26: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 26.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 27: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 27.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 28: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 28.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 29: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 29.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 30: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find eclipsi_30.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

VolverInformación sobre el evento

Slide 31: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 31.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 32: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 32.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 33: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 33.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 34: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 34.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 35: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 35.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 36: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 36.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 37: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 37.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 38: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 38.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 39: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 39.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 40: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 40.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 41: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 41.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 42: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 42.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 43: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 43.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 44: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 44.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 45: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 45.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 46: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 46.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 47: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 47.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 48: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 48.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 49: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 49.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 50: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 50.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 51: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 51.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 52: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 52.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 53: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 53.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 54: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 54.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 55: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 55.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 56: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 56.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 57: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 57.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 58: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 58.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 59: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 59.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 60: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 60.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 61: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 61.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 62: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 62.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 63: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 63.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 64: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 64.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 65: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 65.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 66: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 66.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 67: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 67.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 68: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 68.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 69: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 69.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 70: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 70.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 71: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 71.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 72: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 72.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 73: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 73.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 74: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 74.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 75: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 75.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 76: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 76.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 77: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 77.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 78: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 78.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 79: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 79.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 80: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find eclipsi_80.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

VolverInformación sobre el evento

Slide 81: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find eclipsi_81.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

VolverInformación sobre el evento

Slide 82: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 82.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 83: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 83.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 84: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 84.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 85: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 85.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 86: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 86.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 87: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 87.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 88: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 88.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 89: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 89.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 90: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 90.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 91: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 91.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 92: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 92.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 93: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find eclipsi_93.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

VolverInformación sobre el evento

Slide 94: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 94.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 95: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 95.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 96: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 96.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 97: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 97.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 98: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 98.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 99: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 99.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 100: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 100.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 101: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 101.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 102: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 102.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 103: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 103.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 104: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 104.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 105: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 105.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 106: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 106.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 107: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 107.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 108: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 108.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 109: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 109.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 110: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 110.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 111: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 111.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 112: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 112.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 113: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 113.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 114: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 114.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 115: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 115.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 116: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 116.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 117: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 117.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 118: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 118.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 119: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 119.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 120: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 120.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 121: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 121.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 122: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

Error: (1) can't find eclipsi_122.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

VolverInformación sobre el evento

Slide 123: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 123.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 124: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 124.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 125: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 125.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 126: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 126.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 127: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 127.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 128: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 128.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 129: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 129.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 130: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 130.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 131: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 131.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 132: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 132.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 133: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 133.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 134: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 134.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 135: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 135.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 136: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 136.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 137: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 137.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 138: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 138.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 139: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 139.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 140: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 140.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 141: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 141.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 142: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 142.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 143: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 143.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 144: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 144.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 145: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 145.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 146: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 146.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 147: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 147.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 148: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 148.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 149: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 149.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 150: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 150.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 151: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 151.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 152: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 152.jpg

VolverInformación sobre el evento

Slide 153: Eclipse total de Luna, 4 mayo 2004, Barcelona

G

A

L

E

R

Í

A

eclipsi 154.jpg

VolverInformación sobre el evento

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl