Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 1.jpg

BackInformation about the event

Slide 2: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 2.jpg

BackInformation about the event

Slide 3: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 3.jpg

BackInformation about the event

Slide 4: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 4.jpg

BackInformation about the event

Slide 5: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 5.jpg

BackInformation about the event

Slide 6: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 6.jpg

BackInformation about the event

Slide 7: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 7.jpg

BackInformation about the event

Slide 8: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 8.jpg

BackInformation about the event

Slide 9: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 9.jpg

BackInformation about the event

Slide 10: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 10.jpg

BackInformation about the event

Slide 11: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 11.jpg

BackInformation about the event

Slide 12: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 12.jpg

BackInformation about the event

Slide 13: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 13.jpg

BackInformation about the event

Slide 14: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 14.jpg

BackInformation about the event

Slide 15: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 15.jpg

BackInformation about the event

Slide 16: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 16.jpg

BackInformation about the event

Slide 17: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 17.jpg

BackInformation about the event

Slide 18: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 18.jpg

BackInformation about the event

Slide 19: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 19.jpg

BackInformation about the event

Slide 20: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 20.jpg

BackInformation about the event

Slide 21: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 21.jpg

BackInformation about the event

Slide 22: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 22.jpg

BackInformation about the event

Slide 23: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 23.jpg

BackInformation about the event

Slide 24: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 24.jpg

BackInformation about the event

Slide 25: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 25.jpg

BackInformation about the event

Slide 26: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 26.jpg

BackInformation about the event

Slide 27: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 27.jpg

BackInformation about the event

Slide 28: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 28.jpg

BackInformation about the event

Slide 29: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 29.jpg

BackInformation about the event

Slide 30: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

Error: (1) can't find eclipsi_30.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

BackInformation about the event

Slide 31: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 31.jpg

BackInformation about the event

Slide 32: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 32.jpg

BackInformation about the event

Slide 33: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 33.jpg

BackInformation about the event

Slide 34: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 34.jpg

BackInformation about the event

Slide 35: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 35.jpg

BackInformation about the event

Slide 36: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 36.jpg

BackInformation about the event

Slide 37: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 37.jpg

BackInformation about the event

Slide 38: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 38.jpg

BackInformation about the event

Slide 39: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 39.jpg

BackInformation about the event

Slide 40: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 40.jpg

BackInformation about the event

Slide 41: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 41.jpg

BackInformation about the event

Slide 42: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 42.jpg

BackInformation about the event

Slide 43: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 43.jpg

BackInformation about the event

Slide 44: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 44.jpg

BackInformation about the event

Slide 45: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 45.jpg

BackInformation about the event

Slide 46: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 46.jpg

BackInformation about the event

Slide 47: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 47.jpg

BackInformation about the event

Slide 48: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 48.jpg

BackInformation about the event

Slide 49: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 49.jpg

BackInformation about the event

Slide 50: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 50.jpg

BackInformation about the event

Slide 51: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 51.jpg

BackInformation about the event

Slide 52: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 52.jpg

BackInformation about the event

Slide 53: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 53.jpg

BackInformation about the event

Slide 54: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 54.jpg

BackInformation about the event

Slide 55: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 55.jpg

BackInformation about the event

Slide 56: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 56.jpg

BackInformation about the event

Slide 57: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 57.jpg

BackInformation about the event

Slide 58: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 58.jpg

BackInformation about the event

Slide 59: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 59.jpg

BackInformation about the event

Slide 60: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 60.jpg

BackInformation about the event

Slide 61: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 61.jpg

BackInformation about the event

Slide 62: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 62.jpg

BackInformation about the event

Slide 63: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 63.jpg

BackInformation about the event

Slide 64: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 64.jpg

BackInformation about the event

Slide 65: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 65.jpg

BackInformation about the event

Slide 66: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 66.jpg

BackInformation about the event

Slide 67: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 67.jpg

BackInformation about the event

Slide 68: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 68.jpg

BackInformation about the event

Slide 69: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 69.jpg

BackInformation about the event

Slide 70: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 70.jpg

BackInformation about the event

Slide 71: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 71.jpg

BackInformation about the event

Slide 72: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 72.jpg

BackInformation about the event

Slide 73: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 73.jpg

BackInformation about the event

Slide 74: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 74.jpg

BackInformation about the event

Slide 75: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 75.jpg

BackInformation about the event

Slide 76: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 76.jpg

BackInformation about the event

Slide 77: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 77.jpg

BackInformation about the event

Slide 78: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 78.jpg

BackInformation about the event

Slide 79: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 79.jpg

BackInformation about the event

Slide 80: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

Error: (1) can't find eclipsi_80.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

BackInformation about the event

Slide 81: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

Error: (1) can't find eclipsi_81.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

BackInformation about the event

Slide 82: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 82.jpg

BackInformation about the event

Slide 83: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 83.jpg

BackInformation about the event

Slide 84: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 84.jpg

BackInformation about the event

Slide 85: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 85.jpg

BackInformation about the event

Slide 86: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 86.jpg

BackInformation about the event

Slide 87: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 87.jpg

BackInformation about the event

Slide 88: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 88.jpg

BackInformation about the event

Slide 89: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 89.jpg

BackInformation about the event

Slide 90: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 90.jpg

BackInformation about the event

Slide 91: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 91.jpg

BackInformation about the event

Slide 92: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 92.jpg

BackInformation about the event

Slide 93: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

Error: (1) can't find eclipsi_93.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

BackInformation about the event

Slide 94: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 94.jpg

BackInformation about the event

Slide 95: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 95.jpg

BackInformation about the event

Slide 96: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 96.jpg

BackInformation about the event

Slide 97: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 97.jpg

BackInformation about the event

Slide 98: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 98.jpg

BackInformation about the event

Slide 99: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 99.jpg

BackInformation about the event

Slide 100: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 100.jpg

BackInformation about the event

Slide 101: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 101.jpg

BackInformation about the event

Slide 102: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 102.jpg

BackInformation about the event

Slide 103: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 103.jpg

BackInformation about the event

Slide 104: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 104.jpg

BackInformation about the event

Slide 105: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 105.jpg

BackInformation about the event

Slide 106: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 106.jpg

BackInformation about the event

Slide 107: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 107.jpg

BackInformation about the event

Slide 108: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 108.jpg

BackInformation about the event

Slide 109: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 109.jpg

BackInformation about the event

Slide 110: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 110.jpg

BackInformation about the event

Slide 111: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 111.jpg

BackInformation about the event

Slide 112: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 112.jpg

BackInformation about the event

Slide 113: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 113.jpg

BackInformation about the event

Slide 114: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 114.jpg

BackInformation about the event

Slide 115: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 115.jpg

BackInformation about the event

Slide 116: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 116.jpg

BackInformation about the event

Slide 117: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 117.jpg

BackInformation about the event

Slide 118: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 118.jpg

BackInformation about the event

Slide 119: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 119.jpg

BackInformation about the event

Slide 120: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 120.jpg

BackInformation about the event

Slide 121: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 121.jpg

BackInformation about the event

Slide 122: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

Error: (1) can't find eclipsi_122.jpg at /ServiAstro.EcLu040504

BackInformation about the event

Slide 123: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 123.jpg

BackInformation about the event

Slide 124: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 124.jpg

BackInformation about the event

Slide 125: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 125.jpg

BackInformation about the event

Slide 126: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 126.jpg

BackInformation about the event

Slide 127: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 127.jpg

BackInformation about the event

Slide 128: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 128.jpg

BackInformation about the event

Slide 129: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 129.jpg

BackInformation about the event

Slide 130: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 130.jpg

BackInformation about the event

Slide 131: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 131.jpg

BackInformation about the event

Slide 132: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 132.jpg

BackInformation about the event

Slide 133: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 133.jpg

BackInformation about the event

Slide 134: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 134.jpg

BackInformation about the event

Slide 135: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 135.jpg

BackInformation about the event

Slide 136: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 136.jpg

BackInformation about the event

Slide 137: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 137.jpg

BackInformation about the event

Slide 138: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 138.jpg

BackInformation about the event

Slide 139: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 139.jpg

BackInformation about the event

Slide 140: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 140.jpg

BackInformation about the event

Slide 141: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 141.jpg

BackInformation about the event

Slide 142: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 142.jpg

BackInformation about the event

Slide 143: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 143.jpg

BackInformation about the event

Slide 144: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 144.jpg

BackInformation about the event

Slide 145: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 145.jpg

BackInformation about the event

Slide 146: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 146.jpg

BackInformation about the event

Slide 147: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 147.jpg

BackInformation about the event

Slide 148: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 148.jpg

BackInformation about the event

Slide 149: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 149.jpg

BackInformation about the event

Slide 150: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 150.jpg

BackInformation about the event

Slide 151: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 151.jpg

BackInformation about the event

Slide 152: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 152.jpg

BackInformation about the event

Slide 153: Total Lunar Eclipse, 4th May 2004, Barcelona

G

A

L

L

E

R

Y

eclipsi 154.jpg

BackInformation about the event

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl