Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Start Presentation

Slide 1: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge1.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 2: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge2.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 3: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge3.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 4: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge4.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 5: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge5.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 6: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge6.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 7: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge7.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 8: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge8.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 9: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge9.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 10: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge10.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 11: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge11.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 12: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge12.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 13: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge13.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 14: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge14.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 15: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge15.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 16: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge16.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 17: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge17.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 18: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge18.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 19: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge19.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 20: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge20.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 21: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge21.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 22: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge22.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 23: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge23.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 24: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge24.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 25: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge25.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 26: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge26.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 27: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge27.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 28: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge28.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 29: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge29.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 30: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge30.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 31: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge31.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 32: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge32.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 33: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge33.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 34: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge34.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 35: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge35.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 36: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge36.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 37: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge37.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 38: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge38.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 39: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge39.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 40: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge40.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 41: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge41.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 42: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge42.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 43: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge43.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 44: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge44.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 45: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge45.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 46: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge46.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 47: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge47.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 48: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge48.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 49: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge49.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

Slide 50: Eclpisi total de Lluna, 3 març 2007, Barcelona

G

A

L

E

R

I

A

imatge50.jpg

Tornar a retransmissionsInformació sobre l'esdeveniment

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl