Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents"

Xerrades en centres educatius
Xerrades

Cosmo Hist.jpg

Composiciķ de CMB (ESA/Planck) i cosmologia Hebrea (N. F. Gier)

A cārrec de: E. Salvador- (ICCUB (IEEC-UB))

Lloc: Aules Gent Gran, UPC Terrassa

Data: 11/01/2018

Organitza: Associaciķ Actes

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl