Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

E. Salvador: "Formaciķ de galaxies i reionitzaciķ"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Warped galaxy.jpg
NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA);
Agraīment: C. Conselice (U. Wisconsin/STScI)

A cārrec de: Eduard Salvador, ICCUB [IEEC-UB]

Data: 23/01/2019

Lloc: Agrupaciķ astronķmica de Sabadell

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl