Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Eduard Salvador: "Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador"

converses la pedrera 0.jpg

Título: “Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador”

A cargo de: Lisa Randall y Eduard Salvador


Ciclo:"Converses a La Pedrera"

Sitio: Auditori de La Pedrera

Fecha-Hora: 17/10/2016- 19:00h*


Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl