Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Eduard Salvador: "Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador"

converses la pedrera 0.jpg

Title: “Lisa Randall conversa amb Eduard Salvador”

By: Lisa Randall and Eduard Salvador


Cicle:"Converses a La Pedrera"

Place: Auditori de La Pedrera

Date-Time: 17/10/2016- 19:00h*


Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl