Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Marte y Saturno se dan cita el 2 de abril"

Premsa

màxim


Conjunció entre Júpiter i la Lluna feta prop del VLT el 2009. ESO/Y. BELETSKY

30/03/2018

  • Font: El Periódico
  • A càrrec de Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article al Periódico

Materials relacionats

Altres articles d'Eduard Masana al Periódico

Altres articles del Peródico de Salvador Ribas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl