Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"¿Por qué la Pascua cae este año el 1 de abril?"

Prensa

màxim


LUCA PERGIOVANI (EFE)

16/03/2018

  • Fuente: El Periódico
  • A cargo de Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Contexto: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES/CA

Enlace con el artículo de el Periódico

Materiales relacionados

Otros artículos de Eduard Masana en el Periódico

La noche de Pascua tendrá luna azul, S. J. Ribas (director del Centre d'Observació de l'Univers (Àger))

Otros artículos de Salvador Ribas en el Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl