Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"¿Por qué la Pascua cae este año el 1 de abril?"

Press

màxim


LUCA PERGIOVANI (EFE)

16/03/2018

  • Source: El Periódico
  • By Eduard Masana, researcher of the Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: "Diari Astronòmic El Periódico",by Eduard Masana & Salvador Ribas
  • Language: ES/CA

LINK

Related Material

Other articles by Eduard Masana in the Periódico

La noche de Pascua tendrá luna azul, S. J. Ribas (director del Centre d'Observació de l'Univers (Àger))

Other articles by Salvador Ribas in the El Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl