Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Desmontando el 'hoax' marciano: Marte no se verá tan grande como la luna"

Premsa

màxim


Luna y Marte

30/07/2018

  • Font: El Periódico
  • A càrrec de Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article al Periódico

Materials relacionats

Altres articles d'Eduard Masana al Periódico

Altres articles al Periódico de Salvador Ribas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl