Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"La falsa imagen de la puesta de sol desde el polo Norte"

Press

mŕxim


(Inga Nielsen)

27/09/2018

  • Source: El Periódico
  • By Eduard Masana, researcher at the Institute of Cosmos Sciences, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: "Diari Astronňmic", by Eduard Masana and Salvador Ribas
  • Language: ES

Link

Related Material

Other articles by Eduard Masana in the Periódico

Other articles by Salvador Ribas in the El Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl