Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Leónidas 2018: ¿Por qué se producen y cómo ver la lluvia de estrellas?"

Premsa

màxim


Leònids 1833

17/11/2018

  • Fuont: El Periódico
  • A càrrec de: Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article al Periódico

Materials relacionats

Altres articles d'Eduard Masana al Periódico

Altres articles al Periódico de Salvador Ribas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl