Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Leónidas 2018: ¿Por qué se producen y cómo ver la lluvia de estrellas?"

Press

màxim


Leonids 1833

17/11/2018

  • Source: El Periódico
  • By: Eduard Masana, researcher at the Institute of Cosmos Sciences, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: "Diari Astronòmic", by Eduard Masana and Salvador Ribas
  • Language: ES

Link

Related Material

Other articles by Eduard Masana in the Periódico

Other articles by Salvador Ribas in the El Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl