Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Júpiter alcanza este miércoles su máxima visibilidad"

Press

mŕxim


Composition of 4 photos taken by Cassini Mision in 2000. (NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA)

08/05/2018

  • Source: El Periódico
  • By Eduard Masana, researcher at the Institut de Cičncies del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: "Diari Astronňmic El Periódico",by Eduard Masana & Salvador Ribas
  • Language: ES/CA

LINK

Related Material

Other articles by Eduard Masana in the Periódico

Other articles by Salvador Ribas in the El Periódico

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl