Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"L'eclipsi que va canviar la nostra visió de l'univers"

Premsa

màxim

Imatge de l'eclipsi de 1919 persa per l'expedició d'Eddington

29/05/2019

  • Font: El Periódico
  • A càrrec de Eduard Masana, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB]
  • Context: article de la secció d'astronomia de El Periódico "Diari Astronòmic", a càrrec d'Eduard Masana i Salvador Ribas
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article al Periódico

Materials relacionats

Exposició sobre l'eclipsi a la Biblioteca de Física

Altres articles d'Eduard Masana al Periódico

Altres articles al Periódico de Salvador Ribas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl