Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Cesca Figueras comenta el paper de les dones a l'astronomia a l'ARA

L'astronomia a la premsa

màxim
Investigadores de Gaia a la UB / FRANCESC MELCION

10/02/2017

En motiu del "Dia internacional de la nena i la dona en la ciència" els suplement del diaria ARA publica un article amb comentaris de Cesca Figueras, l'investigadora de l'ICCUB i presidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia, sobre la presència de les dones en la investigació de l'astronomia.

En l'article Cesca Figueras recorda “Avancem molt lentament amb la famosa gràfica anomenada d’efecte tisora, que mostra com les estudiants i llicenciades són majoria però la tendència s’inverteix quan ocupem llocs fixos o de responsabilitat”, i com, només hi ha un 21% de presència femenina en les càtedres de les universitats públiques espanyoles.

El text continua amb una ressenya al llibre de la periodista i científica nord-americana Dava Sobel 'El universo de cristal', que dóna compte de les investigadores de l'Observatori de Harvard, i destaca després el paper d'Assumpció Català pel que fa a la ciència a Catalunya.

PDF de l'article

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl