Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Què veurem?

logomcat.gif

Tornar

No espereu veure un gran cercle negre desplaçant-se sobre el Sol!!!
Mercuri és extraordinàriament petit comparat amb el Sol. Durant el trànsit, el disc del planeta tindrà un diàmetre aparent 160 vegades més petit que el del disc solar.

Aquí teniu alguns consells per poder identificar fàcilment Mercuri a les imatges:

  • La superfície del Sol presenta normalment una sèrie de taques fosques (les anomenades taques solars). Aquestes taques són regions fredes de la superfície, amb una temperatura uns 2000 graus inferior que la zona que les envolta, que per contrast aparèixen fosques. No confongueu Mercuri amb una d'aquestes taques. Les taques acostumen a presentar formes irregulars, mentre que Mercuri és un cercle perfecte. A més Mercuri semblarà molt més fosc que qualsevol de les taques.
  • Mercuri s'anirà desplaçant a poc a poc sobre la superfície del Sol. Aneu comparant imatges succesives per apreciar els seu canvi de posició.
  • Compareu les imatges amb la trajectòria prevista de Mercuri. Fixeu-vos en la posició de Mercuri als diferents instants.
  • Aquesta imatge mostra com podria ser una de les imatges del trànsit. Fixeu-vos en com de petit és Mercuri comparat amb el Sol.
simul cat.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl