Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Distàncies astronòmiques: Activitat 4

Distància a una estrella. Mesura de la paral·laxi estel·lar

Tornar

Un dels mètodes per a determinar la distància a una estrella és el de la mesura de la seva paral·laxi. Les diferents posicions de la Terra al voltant del Sol ofereixen perspectives d'observació de les estrelles diferents durant un any. Això comporta un moviment el·líptic aparent dels estels en el cel reflex del moviment de la Terra. L' angle de paral·laxi dona compte d'aquest moviment aparent i és la quantitat que es mesurarà en aquesta pràctica per a saber a quina distància es troba l'estrella.

En el document adjunt trobareu el guió de la pràctica .

Contacte

Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:

solarte@m.ub.es

Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl