Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Troba les teves coordenades geogràfiques:

Espanya - El món

.

..

.

dades

Longitud Graus: Minuts: Segons:  

Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  

Data Dia : Mes : Any :  

                 
Dia Julià  
  ERROR: Search pattern not terminated

No enten les caselles per defecte, es torna boig.

. . .

.


-18.990215829 T

-45570.831117191 SS

-18.8311536477613 _ST_

-18GSTH

-1129*GSTM*

-67792.1531319408*GSTS*

-18.8311536477613SA

-18.7644869810613SA1

5.2355130189387SA2

5TSH
$SET(TSM,14 MMMMMMMMMMMM

847.84686817932TSS
.ST dóna el mateix que SS, Què passa?

Latitud Graus: Minuts: Segons:   ERROR: syntax error, near ">="
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl