Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Detalls de l'eclipsi

Tornar logo.jpg

Eclipsi total de Sol,

22 de juliol de 2009

El dimecres 22 de juliol de 2009 es produirà un eclipsi total de Sol que serà visible en una franja que travessarà la meitat del planeta. El camí de l'ombra de la Lluna començarà a l'Índia, creuarà Nepal, Bangladesh, Bhutan i la part meridional de la Xina, per sortir a l'Oceà Pacífic per Shanghai. Després de creuar algunes illes del sud de Japó, l'eclipsi assoleix la seva màxima durada (6 min i 39 seg) al bellmig del Pàcific. L'eclipsi serà parcial en una franja molt més ampla que inclourà el el sudest asiàtic, tota l'Índia, Siberia i l'Oceà Pacífic.

TSE2009globe1a.JPG

La franja central de l'eclipsi comença al golf de Khambhat (Índia), on l'ombra de la Lluna toca per primer cop la Terra a les 0:53 TU (Temps Universal). A l'alba, la durada és d'3 min 14 seg des del centre dels 205 km d'amplada de la franja. L'ombra creua després l'Índia, passant per sobre de Bhopal, una ciutat de 1.5 milions d'habitants. A les 1:05 TU arriba a la frontera entre la Xina i l'ïndia, després de creuar Nepal, Bangladesh i Bhutà. Aquí el màxim de l'eclipsi es produirà amb el sol a una alçada de 28 graus sobre l'horitzó. Durant els següents 30 minuts l'ombra creua Xina. Ciutats com Chengdu, Chongqing, Wuhan i Shanghai experimentaran un eclipsi total que en alguns llocs arribarà a quasi 6 minuts. Un cop abandonat el continent, l'ombra arriba a les illes Ryukyu (Japó) a les 1:57 TU.

L'instant de màxim* té lloc a les 2:35:19 TU, quan l'eix de l'ombra de la Lluna passa el més a prop possible del centre de la Terra (gamma** = +0.6977). La totalitat assolirà la seva màxima durada de 6 min 39 seg, l'altura del Sol és 86°, l'amplada de la franja serà de 258 km i la velocitat de l'ombra 0.65 km/s.

A partir d'aquí l'ombra només toca terra ferma a alguns petits atolons de les Illes Marshall, Kiribati i les Illes Phoenix, totes elles al mig del Pacífic. Finalmnet l'ombra de la Lluna abandona la Terra a les 4:18 TU, després d'haver creuat més de 15000 km.TSE2009-fig02b.jpg

*L'instant de màxim té lloc quan la distància entre l'eix de l'ombra de la Lluna i el geocentre de la Terra assoleix un mínim. Tot i que l'instant de màxim de l'eclipsi difereix lleugerament de l'instant de magnitud màxima i de l'instant de màxima durada (en eclipsis totals), les diferències són generalment molt petites.

**Gamma és la distància mínima de l'eix de l'ombra de la Lluna des del centre de la Terra en unitats del radi equatorial terrestre.


(Mapes de visibilitat extrets de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/solar.html F. Espenak, NASA/GSFC)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl