Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Eclipsi total de Sol 1 d'agost de 2008

Tornar

logo.jpg

ide bas.jpg

logo dam.jpg

shaotot.jpg

Detalls de l'eclipsi

El divendres 1 d'agost de 2008 es produirà un eclipsi total de Sol que serà visible en una franja que travessarà la meitat del planeta. El camí de l'ombra de la Lluna començarà al nord de Canadà, creuarà Groenlàndia i l'oceà Àrtic passant a prop del Pol Nord, per travessar després Rússia Central, part de Mongòlia i finalitzar a Xina. L'eclipsi serà parcial en una franja molt més ampla, de penombra de la Lluna, que inclourà el nord-est d'Amèrica, Àsia i gran part d'Europa.

TSE2008-fig07b.GIF

La franja central de l'eclipsi comença en el nord de Canadà, on l'ombra de la Lluna toca primer la Terra a les 9:21 TU (Temps Universal). A l'alba, la durada és d'1 min 30 seg des del centre dels 206 km d'amplada de la franja. Viatjant a 0.6 km/s, l'ombra abandona ràpidament el continent americà i creuant diverses illes arriba a Groenlàndia, la qual abandona a les 9:38 TU. Deprés de passar prop del Pol Nord, l'ombra es dirigeix cap al sud, arribant a la costa de Novaya Zemya a les 10:00, amb una durada de la totalitat de 2 min 23 seg., i al continent 10 minuts més tard.

L'instant de màxim* té lloc a les 10:21:07 TU, quan l'eix de l'ombra de la Lluna passa el més a prop possible del centre de la Terra (gamma** = +0.8307). La totalitat assolirà la seva màxima durada de 2 min 27 seg, l'altura del Sol és 34°, l'amplada de la franja serà de 237 km i la velocitat de l'ombra 0.507 km/s.

Durant la següent hora l'ombra creua Rússia Central i arriba a la ciutat de Novosivirisk, on la durada de la totalitat és de 2 min 18 seg, a les 10:45 TU. Per últim, el camí de l'ombra segueix la frontera entre Xina i Mongòlia per acabar el seu recorregut a la Xina central a les 11:21 TU.

TSE2008-fig12b.GIF

*L'instant de màxim té lloc quan la distància entre l'eix de l'ombra de la Lluna i el geocentre de la Terra assoleix un mínim. Tot i que l'instant de màxim de l'eclipsi difereix lleugerament de l'instant de magnitud màxima i de l'instant de màxima durada (en eclipsis totals), les diferències són generalment molt petites.

**Gamma és la distància mínima de l'eix de l'ombra de la Lluna des del centre de la Terra en unitats del radi equatorial terrestre.


(Mapes de visibilitat extrets de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/solar.html F. Espenak, NASA/GSFC)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl