Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Nova definició de planeta

Tornar

28-08-06

Redactors: Guillem Anglada-Escudé [assistent a la reunió de Praga] & Salvador J. Ribas [Barcelona] (Universitat de Barcelona)

Aquestes darreres setmanes del mes d'agost va saltar als mitjans de comunicació una notícia que va impactar a nivell mundial: la IAU aprovaria, el 24 d'agost en assemblea celebrada a Praga, una resolució per fixar una nova definició de planeta, el que faria que Plutó s'inclogués com a tal. Al mateix temps entrarien a formar part de la categoria de planetes Caront, Ceres (actualment classificat com a asteroid) i 2003UB313. Per tant, el Sistema Solar hauria passat a estar format per 12 membres que s'incrementarien contínuament degut a la previsió de noves deteccions d'objectes de característiques semblants a les noves incorporacions.

Després de les primeres reunions realitzades en el marc de l'Assemblea General de la IAU es va descartar per complet aquesta primera resolució que semblava que seria ferma. Llavors, va sorgir una proposta alternativa per part d'altres sectors per tal de crear una nova categoria anomenada "planetes nans" que inclouria: Plutó, els altres 3 objectes abans esmentats i aquells de característiques semblants que es puguin descobrir. Finalmentm, aquesta nova proposta es va sotmetre a discussió i votació el dijous 24 d'agost. Una síntesi del resultat de tota aquesta controversia la podem llegir a la crònica feta des de Praga per Guillem Anglada-Escudé:

Crònica des de Praga

La decisió final sobre la definició dels planetes del Sistema Solar ha estat presa. Finalment les resolucions 5 i 6 han estat aprovades parcialment tot i que la major part del contingut definitiu de les propostes ha estat acceptat. El text definitiu llegeix:

Resolució 5A, (Traducció al català) La IAU resol que els planetes i la resta dels cossos amb l'excepció dels satèl·lits dins el Sistema Solar es distribueixen en tres categories diferents, de la següent manera:

 • Un planeta1 és un cos celeste que:
 1. està en òrbita al voltant del Sol,
 2. té suficient massa perquè la seva gravetat superi les forces associades a un sòlid rígid de manera que assoleix una forma (gairebé) esfèrica en equilibri hidrostàtic , i
 3. que és l'objecte gravitatòriament dominant a l'entorn de la seva òrbita. [NOTA DE TRADUCCIÓ: El text original resa has cleared the neighbourhood around its orbit. Aquí, la paraula cleared de la versió anglesa no té una traducció precisa. El significat i l'ús d'aquest terme ha estat un tema de polèmica]
 • Un "planeta nan" és un objecte celeste que:
 1. està en òrbita al voltant del Sol,
 2. té suficient massa per a que la seva gravetat superi les forces associades a un sòlid rígid de manera que assoleix una forma (gairebé) esfèrica2 en equilibri hidrostàtic ,
 3. que NO és l'objecte gravitatòriament dominant a l'entorn de la seva òrbita, i
 4. que no és un satèl·lit.
 • Tots els altres objectes3 orbitant el Sol haurien de ser anomenats col·lectivament com a "Petits Cossos del Sistema Solar".

Notes (també incloses en la resolució):

 1. Els vuit planetes són: Mercuri, Venus, La Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
 2. S'establirà un procés dins la IAU per a estudiar objectes d'assignació confusa i designar-los com a "planetes nans" o dins d'altres categories.
 3. Aquesta categoria inclou actualment la majoria dels asteroides del Sistema Solar, la majoria dels objectes Trans-Neptunians (TNOs) , cometes i altres cossos petits.

Aquesta resolució ha estat aprovada per l'àmplia majoria de l'assemblea tot i que abans de la votació s'ha obert un torn d'aclariments i qüestions que ha servit perquè els presents expressessin el seu punt de vista sobre l'assumpte i que ha durat uns ¾ d'hora. Les qüestions i aclariments han anat des de la crítica irada, al sarcasme i al prec d'unitat de l'Assemblea.

La següent resolució fa referència a afegir l'adjectiu "clàssics" als planetes que quedaven inclosos en 5A, secció 1. La implicació que té això és que tant els "planetes clàssics" com els "nans" quedarien sota la denominació genèrica de planeta, convertint la Resolució 5A ja aprovada en només una puntualització semàntica.

Per tal d'il·lustrar-ho, la presidenta del comitè executiu de la IAU (que oficiava la discussió) ha utilitzat un globus (planetes), un peluix del gos Pluto, una caixa de cereals (planetes nans) i una llimona ("Petits cossos del Sistema Solar"). Ha il·lustrat el contingut i conseqüències d'aquesta resolució posant el globus, el peluix i els cereals sota un paraigües que tenia escrita la paraula "Planetes".

Resolució 5b, (Traducció al català) Insertar la paraula "clàssics" després [NOTA DE TRADUCCIÓ: en anglès l'adjectiu va davant] de la paraula "planeta" dins la resolució 5A, Secció 1.-, i peu de pàgina (1). Per tant es llegeix :

1.- Un planeta clàssic és un cos celeste ...:

NO s'ha aprovat després que només 97 dels aproximadament 400 assistents amb dret a vot hi votessin a favor. Per tal de no desprestigiar Plutó com a objecte peculiar (físicament i històrica) es proposaven el següent parell de resolucions de les quals només la 6A ha resultat aprovada, aquesta vegada per un resultat força més ajustat, de 237 Sí, contra 157 No i 30 abstencions.

Resolució 6A , (Traducció al català) La IAU resol que : Plutó és un planeta nan segons la definició anteriorment donada i es reconeix com el prototipus d'una nova categoria d' objectes Trans-Neptunians .
[NOTA DE TRADUCCIÓ: La traducció al català és confusa i pot induir el lector a pensar que Plutó defineix els objectes trans-Neptunians . Cal entendre aquesta frase de la següent manera: ...i es reconeix com el prototipus d'una nova classe d'objectes dins la categoria d' objectes Trans-Neptunians ].

L'anterior resolució pretenia establir que la nova categoria s'anomenaria "objectes plutonians". La poc atractiva fonètica de la paraula ha portat a molts no anglesos a decantar-se per refusar aquest terme. El resultat nominal dels vots ha estat 187 a favor, 186 en contra i 30 abstencions. El consens no s'ha considerat suficient per tal d'aprovar aquesta resolució. Donat que no s'ha considerat una majoria significativament contundent s'ha preguntat a l'audiència si calia votar i recontar de nou. De fet s'ha votat a mà alçada si calia o no calia votar de nou. L'aclaparadora majoria d'assistents, cansats ja de dues hores d'espesses discussions, ha decidit no votar de nou i deixar la resolució aparcada a l'espera que una comissió d'experts o l'experiència del temps i de nous descobriments proporcionin un substantiu més adequat per a ser pronunciat arreu del món.

CONCLUSIONS Els planetes pròpiament dits són 8 : Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Plutó, Ceres, Caront (fins ara satèl·lit natural de Plutó), i 2003UB313 (anomenat pel seu descobridor "Xena" en referència a la popular heroïna de la sèrie televisiva amb el mateix nom, però no internacionalment acceptat) queden classificats (NO DEGRADATS) com a "planetes nans" amb la possibilitat que aquesta llista s'engrosseixi i MOLT (centenars?) durant els propers anys.

Mentre la reclassificació descrita en la resolució 5A ha estat acceptada bastant unànimement, els esforços de certs sectors (predominantment anglosaxons) per a la inclusió de Plutó i dels nous planetes nans dins la categoria de planetes han estat rebuts amb força escepticisme i majoritàriament refusats.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl