Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

31 Octubre, dia de la matèria fosca

Xerrades
Xerrades a centres educatius

DMDlogo.jpg

Data: 31/11/2018

El 31 d'octubre de 2018, el món celebrarà la recerca del que no es veu, o com s'anomena científicament: la matèria fosca. Estan previstos més de 110 esdeveniments globals, regionals i locals a càrrec de institucions i persones per tal de fer al públic partícip del que sabem sobre la matèria fosca i dels experiments que busquen resoldre els seus misteris.

Web: https://www.darkmatterday.com/

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl