Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

"Matèria Fosca, taula rodona"

Conferències

màxim

Resum:

Taula rodona amb membres de l'Institut de Ciències del Cosmos al voltant del tema "Matèria Fosca".

  • Introducció a càrrec de Roberto Emparan
  • Proves de detecció directa a càrrec de Jose L. Bernal
  • Proves de detecció indirecta a càrrec de Héctor Gil
  • Modelització de Matèria Fosca a càrrec de Nicola Bellomo
  • Discussió / preguntes

Si voleu formular les vostres preguntes per avançat podeu fer-ho escrivint-les en aquest document

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl