Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Curiosity

msl20110602 PIA14175-br.jpg Amb el seu rover Curiosity la missió Mars Science Laboratory és part del “Mars Exploration Program” de la NASA, un esforç a llarg termini de l'exploració robòtica del planeta vermell.

“Curiosity” va ser dissenyat per avaluar si Mart mai va tenir un ambient capaç de suportar petites formes de vida microbiana. En altres paraules, la seva missió és determinar l’habitabilitat del planeta.

Per esbrinar l’habitabilitat de Mart el rover porta el paquet més avançat d'instruments per a estudis científics mai enviat a la superfície marciana. Analitzarà les mostres recollides de terra i de perforar les roques. Estudiarà roques, sòls i l'entorn geològic local per tal de detectar components químics bàsics de la vida (per exemple, formes de carboni) a Mart i avaluar com va ser en el passat l'ambient marcià.

El vehicle porta un sistema d'energia de radioisòtops que genera electricitat a partir de la calor de la desintegració radioactiva del plutoni. Aquesta font d'energia dóna a la missió una vida operativa sobre la superfície de Mart d'un any marcià (687 dies terrestres).

Breu seguiment del Curiosity a Mart

Recreacio-laterratge-Curiosity-Mart-EFE ARAIMA20120806 0084 10.jpg L'aterratge: “Curiosity” va aterrar a les el 6 d’agost del 2012 a les 7:32. hora peninsular.

Gale Crater 3d1 L.jpg La ESA també segueix el curiosity:
Mars Express retransmet els senyals del Curiosity durant el seu aterratge a Mart
Benvingut a Mart, Curiosity!

msl5 PIA15973-br.jpg 8 d'agost, Una de les primers fotografies preses per la missió

curiosity.jpg El següent gràfic proporciona una cronologia dels esdeveniments que es van produir a la tarda de l’aterratge

PIA16092-hpfeat2.jpg Els primers passos del “curiosity”: Dos setmanes després de la seva arribada a Mart i després de comprobar el funcionament d’alguns dels seus instruments comença el seu desplaçament.

PIA16105u malin04MAINIMAGE-thm.jpgPIA16099 Grotzinger2-br2.jpg Les primeres imatges en color i alta resolució mostren capes de roca on s’estudia centrar la cerca dels ingredients químics de la vida del planeta vermell.

PIA15694-Sol22-rearhaz-br.jpg El vehicle ha abandonat per primera vegada la zona immediata al punt on va arribar i ha realitzat un desplaçament de 400 metres

Williams-3pia16189unannotated-br.jpg El Curiosity troba proves de l'existència en el passat d’un corrent d’aigua que va recórrer amb força la superfície del planeta

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl