Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Carme Jordi: "La conquesta de l'espai"

5032368197 dc61a09564 o.jpg

Title: “La conquesta de l'espai”

By: Carme Jordi

Place: Casa Orlandai, Jaume Piquet, 23, Barcelona, 08017

Date-Time: 19/10/2016- de 19:00h a 20:30h


Web

In catalan

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl