Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Circumstancies locals

eclipsi logo min.JPG

Tornar

L'eclipse es podrà veure a tota la Península Ibérica i als arxipèlags Balear i Canari com un eclipsi parcial, amb aproximadament entre un 20 i un 30% de la superfície del Sol ocultada per la Lluna.

Temps de contacte des d'algunes localitats

Localitat Enf. Mag. I (h:m:s) TU II (h:m:s) TU Màxim (h:m:s) TU III (h:m:s) TU IV (h:m:s) TU Durada totalitat (m:s)
ESPANYA
Barcelona 32.5 0.434 09:21:34 ... 10:21:28 ... 11:23:31 ...
Girona 32.6 0.436 09:23:15 ... 10:23:15 ... 11:25:16 ...
Lleida 29.6 0.407 09:21:37 ... 10:19:47 ... 11:20:07 ...
Tarragona 31.3 0.424 09:20:35 ... 10:19:48 ... 11:21:14 ...
A Coruña 15.3 0.258 09:24:42 ... 10:11:18 ... 10:59:43 ...
Bilbao 22.2 0.333 09:24:51 ... 10:17:47 ... 11:12:41 ...
Madrid 24.7 0.359 09:17:28 ... 10:12:10 ... 11:09:14 ...
Palma de Mallorca 35.9 0.467 09:17:19 ... 10:19:09 ... 11:23:22 ...
Saragossa 27.2 0.384 09:21:14 ... 10:17:50 ... 11:16:37 ...
Sta. Cruz de Tenerife 24.1 0.353 8:43:43 ... 9:34:39 ... 10:29:16 ...
Sevilla 25.2 0.364 09:09:11 ... 10:03:55 ... 11:01: 28 ...
València 31.1 0.421 09:15:57 ... 10:14:57 ... 11:16:26 ...
EGIPTE
Alexandria 90.9 0.919 09:27:10 ... 10:47:14 ... 12:06:10 ...
As Sallum 100.0 1.051 09:20:10 10:38:09 10:40:06 10:42:04 11:59:59 3:55
El Caire 84.1 0.865 09:27:45 ... 10:47:45 ... 12:06:23 ...
LIBIA
Banghazi 90.6 0.916 09:14:17 ... 10:32:53 ... 11:52:31 ...
Bardiyah 100.0 1.051 09:20:28 10:38:21 10:40:20 10:42:19 12:00:09 3:58
Jalu 100.0 1.051 09:10:06 10:28:29 10:30:06 10:31:43 11:51:12 3:14
Tobruk 99.8 0.995 09:19:26 ... 10:39:03 ... 11:58:49 ...
Tripoli 48.6 0.578 09:01:09 ... 10:08:29 ... 11:19:14 ...
 
Waw an Namus 100.0 1.051 08:55:59 10:13:51 10:15:54 10:17:57 11:38:24 4:06
TURQUIA
Amasya 100.0 1.048 09:50:26 11:06:24 11:07:04 11:07:44 12:21:06 1:20
Ankara 97.6 0.974 09:45:17 ... 11:02:20 ... 12:17:17 ...
Antalya 100.0 1.049 09:37:33 10:54:24 10:56:00 10:57:35 12:12:47 3:11
Estambul 86.7 0.886 09:41:55 ... 10:57:59 ... 12:12:39 ...
Konya 100.0 1.049 09:41:44 10:57:58 10:59:46 11:01:33 12:15:46 3:36
Sivas 100.0 1.048 09:51:00 11:06:48 11:07:56 11:09:04 12:22:03 2:16
Tokat 100.0 1.048 09:51:02 11:06:01 11:07:46 11:09:32 12:21:46 3:31

Enfosquiment: Percentatge de Sol cobert per la Lluna
Magnitud: Fracció del diàmetre solar cobert per la Lluna
Contacte I: Inici de la parcialitat. El disc de la Lluna és tangent exteriorment al disc del Sol
Contacte II: Inici de la totalitat. El disc de la Lluna és tangent interiorment al disc del Sol
Màxim: Moment en què el centre del disc de la Lluna passa més proper al centre del disc del Sol
Contacte III: Fi de la totalitat. El disc de la Lluna torna a ser tangent interiorment però a l'altre cantó
Contacte IV: Fi de la parcialitat. El disc de la Lluna torna a ser tangent exteriorment però a l'altre cantó

Totes les hores sòn en Temps Universal. Cal sumar dues hores per tenir l'hora oficial peninsular.


(Càlculs d'E. Masana)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl