Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"Marxarem de la Terra? Europa és capdavantera en la recerca d'exoplanetes"

Astronomy on the radio and TV

CarrascoTV3.jpg

05/05/2017

Interview with Josep Manel Carrasco (ICCUB (IEEC-UB)) and Ignasi Ribas (IEEC)

Link with the news


Abstract:

Europa és capdavantera en la recerca d'exoplanetes: els planetes fora del nostre sisteman solar. Els astrònoms estudien quins tenen factors favorables per a la vida i consideren que en la pròxima dècada viuran una revolució del coneixement.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl