Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

J.M. Carrasco, J. Portell:

"La vida a l'univers"

Astronomy on the radio and TV

mŕxim
  • Date: 05/06/2018
  • Participate: Josep Manel Carrasco (ICCUB [IEEC-UB] ), Jordi Portell (ICCUB [IEEC-UB] ) -
  • Programme: "DEUWATTS" de Betevé

  • WEB (catalŕ)

Abstract:

El Big Bang, la gran explosió, va donar lloc a l'univers. Fa 4.500 milions d'anys es va formar la Terra. La vida es va originar fa 3.000 milions d'anys. Des de l'aparició de les primeres civilitzacions, els humans hem sentit fascinació pels nostres orígens i pels de l'univers. En aquest 'Deuwatts' explorem quč sabem sobre la vida a l'univers. I per fer-ho, conversem amb:

  • Kike Herrero, astrňnom i investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
  • Jordi Urmeneta, professor del Departament de Genčtica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona (UB)
  • Andrea Butturini, biogeoquímic i professor agregat de la Facultat de Biologia de la UB
  • Josep Manel Carrasco, investigador de l'Institut de Cičncies del Cosmos de la UB
  • Andreu Faro, alumne de 4t d'ESO de l'Institut Vila-seca i guanyador del premi Explica'm la Cičncia
  • Jordi Portell, investigador de la missió Gaia, de l'Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB), i responsable tčcnic del projecte Sónar calling
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl