More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"La estació espacial Tiangong 1 cau a la Terra"

Astronomia a la rŕdio i la TV

mŕxim

15/11/2017


En Josep Manel Carrasco parla a l'espai cičncia de la República Santboiana, de Rŕdio Sant Boi sobre l'estació espacial Tiangong-1, que es preveu que caigui a la Terra a primers de l'any vinent i, entre molts altres llocs, també pot caure a la península ibérica.

* Audio del programa*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl