More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"Primeres estrelles i marató Messier."

Astronomia en la radio y la TV

màxim
  • Fecha: 28/03/2018
  • A cargo de: Josep Manel Carrasco, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB] )-
  • Programa: "La República Santboiana" de ràdio Sant Boi- ...

Audio del programa (català)

Resumen:

En la primera part parla de la detecció de la llum de les primeres estrelles que, a més, sembla indicar la presència de matèria fosca contribuint al refredament de l'Univers en les seves primeres etapes. A la segona part, també ens explica que aquests dies es possible fer la marató Messier, és a dir, es poden observar tots els objectes del catàleg Messier en una sola nit.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl