More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"Descobert un gran llac d'aigua líquida a Mart sota el gel del pol sud del planeta"

Astronomia a la rādio i la TV

māxim
  • Data: 25/07/2018
  • A cārrec de: Josep Manel Carrasco, investigador de l'Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB] )-
  • Programa: "Catalunya Migdia" de Catalunya Rādio- ...

  • Audio del programa (catalā)
* Enllaį amb el programa

Resum:

La troballa, l'ha fet un grup de científics italians grācies a un radar que van instal·lar a la sonda Mars Express, de l'Agčncia Espacial Europea. De fet, comparen el perfil del llac de 20 quilōmetres localitzat amb els grans llacs d'aigua líquida sota l'Antārtida i Groenlāndia. Concretament, és a un quilōmetre i mig sota la superfície i té forma triangular. Sentim les valoracions de Josep Manuel Carrasco, astrōnom de l'Institut de Cičncies del Cosmos de la Universitat de Barcelona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl