Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Homenatge a Stephen Hawking

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim
Stephen Hawking a la NASA

Resum:

Stephen Hawking, gran científic i divulgador de la física ha mort a la matinada del dimecres 14/03/2018. Diferents investigadors de l'Institut de Ciències del Cosmos i del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona li reten homenatge parlant de la seva figura a la premsa.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl