Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

J.M. Carrasco:

"Mor el físic Stephen Hawking"

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim
Stephen Hawking a la NASA

14/03/2018

Programa: La República Santboiana

Emisora:Ràdio Sant Boi

Audio del programa

Resum:

Avui ha mort el físic Stephen Hawking. Josep Manel Carrasco, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], parla sobre la figura d'aquest gran científic al programa La República Santboiana.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl