Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"L'enlairament del Falcon Heavy "

Astronomía en la radio y la TV

mŕxim

18/02/2018

Programa: Via lliure, RAC 1.

Audio del programa

Web del programa Via Lliure


Josep Manel Carrasco y Ignasi Casanova explican el lanzamien to del cohete Falcon Heavy por la empresa de Elon Musk, SpaceX.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl