Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J.M. Carrasco:

"L'enlairament del Falcon Heavy "

Astronomy on the radio and TV

māxim

18/02/2018

Program: Via lliure, RAC 1.

Audio

Website of Via Lliure


Josep Manel Carrasco & Ignasi Casanova talk about the Falcon Heavy lift off. FAlcon Heavy is a SPACEX'S rocket.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl