Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J. M. Carrasco: "Coets"

Charlas - centros educativos

astronautes-01.jpg

A cargo de: Josep Manel Carrasco

Título: “Coets” (charla taller)

Lloc: Escola Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)

Data: 22/01/2018

Dirigida a: dos clases de segundo de primaria.

Charla dirigida a público escolar, cerrada al público general.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl