Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "Com neixen, viuen i moren les estrelles"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

450093main hobys rosette 05 A3 3d full.jpg

Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS & SPIRE Consortium/HOBYS Key Programme Consortia).

A càrrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 18/11/2019

Hora: 11:45

Lloc: Escola Tècnico Professional Xavier (Barcelona)

Marc: ProgramaTOC-TOC

Organitza: TOC-TOC (La UB divulga)

Resum

Les estrelles semblen immutables. D'un dia a un altre no veiem canvis apreciables al cel, i els nostres mapes d'estrelles són iguals que els que dibuixaven els nostres avantpassats. Sembla que les estrelles hagin existit sempre i que continuaran fins a la fi dels temps. Ara bé, una mirada més precisa permet descobrir estrelles que varien la seva brillantor, i de tant en tant, descobrir una estrella nova. I és que les estrelles tenen vida, una vida llarga comparada amb la vida humana, però com tota vida, amb un principi i un fi.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl