Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Característiques tècniques

Tornar

 • Nº de plafons : 22 plafons
 • Mida : 120 cm * 100 cm
 • Format:Impressions en lona per penjar.
 • Barra superior amb subjeccions per penjar i contrapés inferior
 • Paquets : 3 tubs de cartó de 15 cm * 160 cm
 • Pes :
 • Transport necessari : Cap en qualsevol turisme
Cliqueu damunt de les imatges per veure el sistema per penjar.

Adreça per a recollir-la:

 • Secretaria planta 7
  Departament de Física Quàntica i Astrofísica
  Facultat de Física
  Carrer Martí i Franquès, 1
  08028 Barcelona
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl