Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Campament d'astronomia ESO 2014

màxim

Torna el campament d'astronomia organitzat cada any per (Observatori Europeu del Sud) al Vall d'Aosta (Itàlia)

Les dates d'aquest any van del 26 de desembre a l'u de gener de 2015, i els estudiants als que va dirigits són aquells que van nèixer al 1996, 1997 i 1998. Hi ha 56 places que se seleccionaran entre aquells estudiants que enviin un vídeo o un text en anglès del tema "Astronomy and myself". Les inscripcions es tancaran el 20 d'octubre.

L'estudiant que presenti la millor proposta de participació obtindrà un viatge gratis patrocinat per ESO (cost del campus i transport).

A més la Societat Espanyola d'Astronomia s'ha tornat a unir a la proposta i concedirà una beca a un estudiant espanyol. La beca cobreix el desplaçament, els cost del campus i l'estada.

PDF de la convocatòria

Web del campament ESO 2014 i formulari d'inscripció

Plana de la SEA

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl