Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "Com viuen, neixen i moren les estrelles"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

21260-120-21654CD7.jpg

Imatge:Nebulosa de l'Àguila (J. Hester and P. Scowen (Arizona State U.), Hubble Space Telescope, ESA, STScI, and NASA [P.d.], via WCommons)

A càrrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 19/10/2017

Hora: -

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster

Marc: programa TOCTOC

Organitza: La UB divulga-Biblioteca Jaume Fuster

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibjaumefuster/Resum:

Les estrelles semblen immutables. D'un dia a l’altre no veiem canvis apreciables al cel, i els nostres mapes d'estrelles són iguals que els que dibuixaven els nostres avantpassats. Sembla que les estrelles hagin existit sempre i que continuaran fins a la fi dels temps. Ara bé, una mirada més precisa permet descobrir estrelles que varien de brillantor, i de tant en tant, trobar una estrella nova al firmament. I és que les estrelles tenen vida, una vida llarga comparada amb la vida humana, però com tota vida, amb un principi i un final.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl