Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

C. Jordi: "Formaciķ i evoluciķ de galāxies"

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Affiche Spin Days 2017 web.jpg

Imatge:Pōster Spin's days.

A cārrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 14/11/2017

Hora: -

Lloc: Saint Martin de Londras

Marc: Spin's days (Student and Post-Doc IGF Network)

Organitza: ---

Web: https://spindays2017.sciencesconf.org/

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl